For comments, suggestions

Cerere retrasa


(21)Numarul depozituluia 2006 0179
(22)Data depozitului2006.06.22
 Data depunerii cererii de examinare:Cerere nu a fost depusa
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiŢIBULSCHI Oleg, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiŢIBULSCHI Oleg, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu şi sistem de măsurare a consumului unui mediu fluid în conducta de debitare
(13)Codul documentuluiA
(51)Clasificarea Internationala de Brevete G01F 1/00 (2006.01); G01F 3/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2007.11.30
(74)ReprezentantANISIMOVA Liudmila, Bd. Ştefan cel Mare nr. 128, ap. 24, MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
 Data retragerii2009.03.31
 Statutul cererii/brevetuluiCerere retrasa
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202006%200179