For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 11.07.2006 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 13.09.2006 Examinarea preliminara 30.08.2007 Examinarea de fond 29.02.2008 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.08.2008 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.09.2008 Eliberarea brevetului (G2) 11.07.2011 Valabil pana la 31.01.2013 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3507
(21)Numarul depozituluia 2006 0184
(22)Data depozitului2006.07.11
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 11.07.2006
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiANTONOVICI Anatol, MD; BĂLĂNUŢĂ Anatol, MD; MUSTEAŢĂ Grigore, MD; SÎRGHI Constantin, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de contactare a componentului lichid cu şuviţe de gaz şi dispozitiv pentru realizarea acestuia
(13)Codul documentului
G2, BOPI 10/2008
F1, BOPI 02/2008
(51)Clasificarea Internationala de Brevete B01F 3/04 (2006.01); B01F 5/00 (2006.01); B01F 13/00 (2006.01); B01F 15/04 (2006.01); B01J 8/16 (2006.01); B01J 8/22 (2006.01); C13D 3/06 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2008.02.29
(47)Data eliberării brevetului2008.10.31
 Examinator(i) la examinarea de fondBANTAŞ Valentina
 S-a achitat mentinerea pana la data:2011.07.11
 Data decăderii din drepturi2011.07.11
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2012.02.29
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2013.01.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202006%200184