For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 14.07.2006 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 21.08.2006 Examinarea preliminara 03.01.2007 Examinarea de fond 31.03.2007 Publicarea hot. de acordare (F1) 30.09.2007 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.10.2007 Eliberarea brevetului (G2) 14.07.2011 Valabil pana la 31.01.2013 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3273
(21)Numarul depozituluia 2006 0187
(22)Data depozitului2006.07.14
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 10.11.2006
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CHIMIE, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiVLAD Pavel, MD; CUCICOVA Caleria, MD; ARÎCU Aculina, MD; BARBA Alic, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de obţinere a acetatului drimenolului din 11-monoacetatul driman-8a,11-diolului
(13)Codul documentului
G2, BOPI 11/2007
F1, BOPI 03/2007
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C07C 33/14 (2006.01); C07C 67/28 (2006.01); C07C 13/48 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2007.03.31
(47)Data eliberării brevetului2007.11.30
 Examinator(i) la examinarea de fondCIOCÂRLAN Alexandru
 S-a achitat mentinerea pana la data:2011.07.14
 Data decăderii din drepturi2011.07.14
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2012.02.29
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2013.01.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202006%200187