For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3273
(21)Numarul depozituluia 2006 0187
(22)Data depozitului2006.07.14
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 10.11.2006
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiVLAD Pavel, MD; CUCICOVA Caleria, MD; ARÎCU Aculina, MD; BARBA Alic, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de obţinere a acetatului drimenolului din 11-monoacetatul driman-8a,11-diolului
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C07C 33/14 (2006.01); C07C 67/28 (2006.01); C07C 13/48 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2007.03.31
(47)Data eliberării brevetului2007.11.30
 Examinator(i) la examinarea de fondCIOCÂRLAN Alexandru
 S-a achitat mentinerea pana la data:2011.07.14
 Data decăderii din drepturi2011.07.14
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2012.02.29
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2013.01.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202006%200187