For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3517
(21)Numarul depozituluia 2006 0191
(22)Data depozitului2006.07.19
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 01.02.2007
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiGOLOGAN Viorel, MD; BOBANOVA Jana, MD; IVAŞCU Sergiu, MD; POPOV Vlad, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventiei Sursă monofazată de curent pentru procese electrochimice
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C25D 21/12 (2006.01); H02J 17/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2008.02.29
(47)Data eliberării brevetului2008.11.30
(74)ReprezentantANISIMOVA Liudmila, Bd. Ştefan cel Mare nr. 128, ap. 24, MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
 Examinator(i) la examinarea de fondGHIMZA Alexandru
 S-a achitat mentinerea pana la data:2011.07.19
 Data decăderii din drepturi2011.07.19
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2012.02.29
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2013.01.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202006%200191