For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 19.07.2006 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 16.08.2006 Examinarea preliminară 28.09.2006 Examinarea de fond 28.02.2007 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.08.2007 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 31.10.2007 Eliberarea brevetului (G2) 19.07.2011 Valabil până la 31.01.2013 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3258
(21)Numarul depozituluia 2006 0193
(22)Data depozitului2006.07.19
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 19.07.2006
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; INSTITUTUL DE CHIMIE, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiPARŞUTIN Vladimir, MD; ŞOLTOIAN Nicolae, MD; SIDELINICOVA Svetlana, MD; BOLOGA Olga, MD; ŞAFRANSKY Valentin, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; INSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventiei Inhibitor de coroziune a oţelurilor în apă
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C23F 11/08 (2006.01); C23F 11/10 (2006.01); C23F 11/14 (2006.01); C23F 11/16 (2006.01); C07C 337/06 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2007.02.28
(47)Data eliberării brevetului2007.11.30
(74)ReprezentantANISIMOVA Liudmila, Bd. Ştefan cel Mare nr. 128, ap. 24, MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
 Examinator(i) la examinarea de fondEGOROV Tamara
 S-a achitat mentinerea pana la data:2011.07.19
 Data decăderii din drepturi2011.07.19
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2012.02.29
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2013.01.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202006%200193