For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 07.08.2006 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 27.09.2006 Examinarea preliminara 28.11.2006 Examinarea de fond 30.04.2007 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.10.2007 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.11.2007 Eliberarea brevetului (G2) 07.08.2011 Valabil pana la 28.02.2013 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3293
(21)Numarul depozituluia 2006 0202
(22)Data depozitului2006.08.07
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 07.08.2006
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCOVALIOV Victor, MD; COVALIOVA Olga, MD; UNGUREANU Dumitru, MD; SUMAN Ion, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de tratare a sedimentului obţinut la fermentarea anaerobă a apelor reziduale
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C02F 11/00 (2006.01); C02F 11/14 (2006.01); B09B 3/00 (2006.01); C02F 3/28 (2006.01); C02F 1/52 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2007.04.30
(47)Data eliberării brevetului2007.12.31
 Examinator(i) la examinarea de fondEGOROV Tamara
 S-a achitat mentinerea pana la data:2011.08.07
 Data decăderii din drepturi2011.08.07
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2012.03.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2013.02.28
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202006%200202