For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 19.09.2006 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 25.10.2006 Examinarea preliminara 05.02.2008 Examinarea de fond 30.04.2008 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.10.2008 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.11.2008 Eliberarea brevetului (G2) 19.09.2015 Valabil pana la 31.03.2017 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3550
(21)Numarul depozituluia 2006 0229
(22)Data depozitului2006.09.19
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 16.01.2007
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiÎNTREPRINDERE DE STAT - INSTITUTUL TEHNIC AGRICOL, "MECAGRO", MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiHĂBĂŞESCU Ion, MD; SCHIBIŢCHI Victor, MD; CHICU Boris, MD; ZADOROJNÎI Boris, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiÎNTREPRINDERE DE STAT - INSTITUTUL TEHNIC AGRICOL, "MECAGRO", MD;
(54)Titlul inventiei Rampă a maşinii de stropit
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01M 7/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2008.04.30
(47)Data eliberării brevetului2008.12.31
 Examinator(i) la examinarea de fondGULPA Alexei
 S-a achitat mentinerea pana la data:2015.09.19
 Data decăderii din drepturi2015.09.19
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2016.05.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2017.03.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202006%200229