For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 21.09.2006 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 23.10.2006 Examinarea preliminara 15.02.2007 Examinarea de fond 31.12.2007 Publicarea hot. de acordare (F1) 30.06.2008 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.10.2008 Eliberarea brevetului (G2) 21.09.2015 Valabil pana la 31.03.2017 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3446
(21)Numarul depozituluia 2006 0233
(22)Data depozitului2006.09.21
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 21.09.2006
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiCENTRUL NAŢIONAL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE MEDICINĂ PREVENTIVĂ AL MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII AL REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiSPÎNU Constantin, MD; PÂNTEA Victor, MD; COJUHARI Lilia, MD; LUCA Lucia, MD; CHINTEA Pavel, MD; SPÂNU Igor, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiCENTRUL NAŢIONAL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE MEDICINĂ PREVENTIVĂ, MD;
(54)Titlul inventieiMetodă de tratament al infecţiei HIV
(13)Codul documentului
G2, BOPI 11/2008
F1, BOPI 12/2007
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61K 31/56 (2006.01); A61K 31/7028 (2006.01); A61P 31/18 (2006.01); A61P 37/02 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2007.12.31
(47)Data eliberării brevetului2008.11.30
 Examinator(i) la examinarea de fondTIMONIN Alexandru
 S-a achitat mentinerea pana la data:2015.09.21
 Data decăderii din drepturi2015.09.21
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2016.04.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2017.03.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202006%200233