For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 21.09.2006 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 23.10.2006 Examinarea preliminară 15.02.2007 Examinarea de fond 31.12.2007 Publicarea hot. de acordare (F1) 30.06.2008 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 31.10.2008 Eliberarea brevetului (G2) 21.09.2015 Valabil până la 31.03.2017 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat 17.05.2022 21.09.2026 Data expirării brevetului

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3446
(21)Numarul depozituluia 2006 0233
(22)Data depozitului2006.09.21
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 21.09.2006
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiCENTRUL NAŢIONAL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE MEDICINĂ PREVENTIVĂ AL MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII AL REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiSPÎNU Constantin, MD; PÂNTEA Victor, MD; COJUHARI Lilia, MD; LUCA Lucia, MD; CHINTEA Pavel, MD; SPÂNU Igor, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiCENTRUL NAŢIONAL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE MEDICINĂ PREVENTIVĂ, MD;
(54)Titlul inventiei Metodă de tratament al infecţiei HIV
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61K 31/56 (2006.01); A61K 31/7028 (2006.01); A61P 31/18 (2006.01); A61P 37/02 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2007.12.31
(47)Data eliberării brevetului2008.11.30
 Examinator(i) la examinarea de fondTIMONIN Alexandru
 S-a achitat mentinerea pana la data:2015.09.21
 Data decăderii din drepturi2015.09.21
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2016.04.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2017.03.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202006%200233