For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 27.09.2006 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 18.12.2006 Examinarea preliminară 16.01.2007 Examinarea de fond 31.05.2007 Publicarea hot. de acordare (F1) 30.11.2007 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 31.12.2007 Eliberarea brevetului (G2) 27.09.2011 Valabil până la 31.03.2013 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat 18.10.2021 27.09.2026 Data expirării brevetului

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3327
(21)Numarul depozituluia 2006 0236
(22)Data depozitului2006.09.27
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 27.09.2006
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiANDRIEŞ Andrei, MD; BUZURNIUC Svetlana, MD; MEŞALCHIN Alexei, MD; ROBU Ştefan, MD; VERLAN Victor, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de obţinere a compozitului fotosensibil din semiconductor calcogenic amorf şi polimer organic
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete G03G 5/087 (2006.01); G02B 1/02 (2006.01); G02B 5/32 (2006.01); C08L 39/06 (2006.01); C30B 31/04 (2006.01); C01B 19/04 (2006.01); C01G 28/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2007.05.31
(47)Data eliberării brevetului2008.01.31
(74)ReprezentantANISIMOVA Liudmila, Bd. Ştefan cel Mare nr. 128, ap. 24, MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
 Examinator(i) la examinarea de fondCIOCÂRLAN Alexandru
 S-a achitat mentinerea pana la data:2011.09.27
 Data decăderii din drepturi2011.09.27
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2012.04.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2013.03.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202006%200236