For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3327
(21)Numarul depozituluia 2006 0236
(22)Data depozitului2006.09.27
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 27.09.2006
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiANDRIEŞ Andrei, MD; BUZURNIUC Svetlana, MD; MEŞALCHIN Alexei, MD; ROBU Ştefan, MD; VERLAN Victor, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de obţinere a compozitului fotosensibil din semiconductor calcogenic amorf şi polimer organic
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete G03G 5/087 (2006.01); G02B 1/02 (2006.01); G02B 5/32 (2006.01); C08L 39/06 (2006.01); C30B 31/04 (2006.01); C01B 19/04 (2006.01); C01G 28/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2007.05.31
(47)Data eliberării brevetului2008.01.31
(74)ReprezentantANISIMOVA Liudmila, Bd. Ştefan cel Mare nr. 128, ap. 24, MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
 Examinator(i) la examinarea de fondCIOCÂRLAN Alexandru
 S-a achitat mentinerea pana la data:2011.09.27
 Data decăderii din drepturi2011.09.27
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2012.04.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2013.03.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202006%200236