For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3369
(21)Numarul depozituluia 2006 0255
(22)Data depozitului2006.10.25
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului)
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL NAŢIONAL PENTRU VITICULTURĂ ŞI VINIFICAŢIE, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiPARASCA Petru, MD; MORARU Gheorghe, MD; IORGA Eugen, MD; PÎRGARI Elena, MD; STÎŢIUC Mihai, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL NAŢIONAL PENTRU VITICULTURĂ ŞI VINIFICAŢIE, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de extragere a sucului din plante de sorg zaharat
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C13D 1/02 (2006.01); A23L 2/04 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2007.07.31
(47)Data eliberării brevetului2008.03.31
 Examinator(i) la examinarea de fondDUBĂSARU Nina
 S-a achitat mentinerea pana la data:2011.10.25
 Data decăderii din drepturi2011.10.25
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2012.05.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2013.04.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202006%200255