For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 25.10.2006 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 10.01.2007 Examinarea preliminara 03.04.2007 Examinarea de fond 31.07.2007 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.01.2008 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 29.02.2008 Eliberarea brevetului (G2) 25.10.2011 Valabil pana la 30.04.2013 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3369
(21)Numarul depozituluia 2006 0255
(22)Data depozitului2006.10.25
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului)
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL NAŢIONAL PENTRU VITICULTURĂ ŞI VINIFICAŢIE, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiPARASCA Petru, MD; MORARU Gheorghe, MD; IORGA Eugen, MD; PÎRGARI Elena, MD; STÎŢIUC Mihai, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL NAŢIONAL PENTRU VITICULTURĂ ŞI VINIFICAŢIE, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de extragere a sucului din plante  de sorg zaharat
(13)Codul documentului
G2, BOPI 03/2008
F1, BOPI 07/2007
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C13D 1/02 (2006.01); A23L 2/04 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2007.07.31
(47)Data eliberării brevetului2008.03.31
 Examinator(i) la examinarea de fondDUBĂSARU Nina
 S-a achitat mentinerea pana la data:2011.10.25
 Data decăderii din drepturi2011.10.25
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2012.05.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2013.04.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202006%200255