For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 04.12.2006 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 18.12.2006 Examinarea preliminara 15.05.2007 Examinarea de fond 31.05.2009 Publicarea hot. de acordare (B1) 30.11.2009 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.12.2009 Eliberarea brevetului (C2) 04.12.2011 Valabil pana la 30.06.2013 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3920
(21)Numarul depozituluia 2006 0269
(22)Data depozitului2006.12.04
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 04.12.2006
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE INGINERIE ELECTRONICĂ ŞI TEHNOLOGII INDUSTRIALE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCONDREA Elena, MD; GROZAV Anatol, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE INGINERIE ELECTRONICĂ ŞI TEHNOLOGII INDUSTRIALE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de majorare a eficacităţii elementului termoelectric
(13)Codul documentului
C2, BOPI 01/2010
B1, BOPI 05/2009
(51)Clasificarea Internationala de Brevete H01L 35/00 (2006.01); H01B 13/00 (2006.01); H01B 13/06 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2009.05.31
(47)Data eliberării brevetului2010.01.31
 Examinator(i) la examinarea de fondGULPA Alexei
 S-a achitat mentinerea pana la data:2011.12.04
 Data decăderii din drepturi2011.12.04
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2012.07.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2013.06.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202006%200269