For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 08.12.2006 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 04.01.2007 Examinarea preliminară 29.01.2007 Examinarea de fond 31.08.2007 Publicarea hot. de acordare (F1) 29.02.2008 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 31.03.2008 Eliberarea brevetului (G2) 08.12.2017 Valabil până la 31.07.2019 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3380
(21)Numarul depozituluia 2006 0272
(22)Data depozitului2006.12.08
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 12.08.2006
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiGRIGORIEV Vladimir, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiGRIGORIEV Vladimir, MD; ŞCERBATIUC Dumitru, MD; LUPAN Ion, MD; TRIFAN Valentina, MD; GODOROJA Pavel, MD; GRIGORIEV Mihail, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiGRIGORIEV Vladimir, MD;
(54)Titlul inventiei Dispozitiv pentru măsurarea porţiunii anterioare a maxilarului superior sau inferior pe un model
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61C 19/04 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2007.08.31
(47)Data eliberării brevetului2008.04.30
 Examinator(i) la examinarea de fondTIMONIN Alexandru
 S-a achitat mentinerea pana la data:2017.12.08
 Data decăderii din drepturi2017.12.08
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2018.06.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2019.07.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202006%200272