For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 15.12.2006 Depunerea cererii 22.12.2006 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 05.01.2007 Examinarea preliminara 29.10.2007 Examinarea de fond 31.05.2008 Publicarea hot. de acordare (B1) 30.11.2008 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.12.2008 Eliberarea brevetului (C2) 22.12.2011 Valabil pana la 30.06.2013 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3586
(21)Numarul depozituluia 2006 0279
(22)Data depozitului2006.12.22
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 22.10.2007
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiARABADJI Vasilii, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiARABADJI Vasilii, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiARABADJI Vasile, MD;
(54)Titlul inventieiSaltea ortopedică pentru pat
(13)Codul documentului
C2, BOPI 01/2009
B1, BOPI 05/2008
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A47C 27/15 (2006.01); A61F 5/045 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2008.05.31
(47)Data eliberării brevetului2009.01.31
(74)ReprezentantMARGINE Ion, Str. Lomonosov nr. 43, ap. 23, MD-2009, Chişinău, Republica Moldova
 Examinator(i) la examinarea de fondGROSU Petru
 S-a achitat mentinerea pana la data:2011.12.22
 Data decăderii din drepturi2011.12.22
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2012.07.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2013.06.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202006%200279