For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3784
(21)Numarul depozituluia 2006 0292
(22)Data depozitului2006.12.25
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 06.06.2007
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiSOCIETATEA PE ACŢIUNI INSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE "ELIRI", MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCOLPACOVICI Iulian, MD; BADINTER Efim, MD; COJOCARU Dumitru, MD; VASILICIUC Victor, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiSOCIETATEA PE ACŢIUNI INSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE "ELIRI", MD;
(54)Titlul inventiei Metodă de verificare a transformatoarelor monofazate de tensiune şi instalaţie pentru realizarea ei
(13)Codul documentuluiC2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete G01R 15/04 (2006.01); G01R 17/02 (2006.01); G01R 35/02 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2008.12.31
(47)Data eliberării brevetului2009.08.31
 Examinator(i) la examinarea de fondSĂU Tatiana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2013.12.25
 Data decăderii din drepturi2013.12.25
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2014.07.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2015.06.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202006%200292