For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 05.01.2007 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 19.01.2007 Examinarea preliminara 07.12.2007 Examinarea de fond 31.08.2008 Publicarea cererii (A) 31.08.2009 Publicarea hot. de acordare (B2) 28.02.2010 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.04.2010 Eliberarea brevetului (C2) 05.01.2014 Valabil pana la 31.07.2015 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3953
(21)Numarul depozituluia 2007 0001
(22)Data depozitului2007.01.05
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 05.01.2007
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiŞCHILIOV Dumitru, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiŞCHILIOV Vladimir, MD; MARTÎNIUC Nicolae, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiŞCHILIOV Vladimir, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de securizare suplimentară a documentelor de strictă evidenţă pe purtător de hârtie şi a bancnotelor  
(13)Codul documentului
C2, BOPI 05/2010
B2, BOPI 08/2009
A, BOPI 08/2008
(51)Clasificarea Internationala de Brevete B41M 5/20 (2006.01); B41M 5/24 (2006.01); G06K 1/12 (2006.01); G06K 9/20 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2008.08.31
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2009.08.31
(47)Data eliberării brevetului2010.05.31
 Examinator(i) la examinarea de fondSĂU Tatiana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2014.01.05
 Data decăderii din drepturi2014.01.05
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2014.08.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2015.07.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202007%200001