For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3953
(21)Numarul depozituluia 2007 0001
(22)Data depozitului2007.01.05
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 05.01.2007
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiŞCHILIOV Dumitru, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiŞCHILIOV Vladimir, MD; MARTÎNIUC Nicolae, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiŞCHILIOV Vladimir, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de securizare suplimentară a documentelor de strictă evidenţă pe purtător de hârtie şi a bancnotelor
(13)Codul documentuluiC2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete B41M 5/20 (2006.01); B41M 5/24 (2006.01); G06K 1/12 (2006.01); G06K 9/20 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2008.08.31
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2009.08.31
(47)Data eliberării brevetului2010.05.31
 Examinator(i) la examinarea de fondSĂU Tatiana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2014.01.05
 Data decăderii din drepturi2014.01.05
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2014.08.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2015.07.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202007%200001