For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 05.01.2007 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 19.01.2007 Examinarea preliminară 07.12.2007 Examinarea de fond 31.08.2008 Publicarea cererii (A) 31.08.2009 Publicarea hot. de acordare (B2) 28.02.2010 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 30.04.2010 Eliberarea brevetului (C2) 05.01.2014 Valabil până la 31.07.2015 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat 17.05.2022 05.01.2027 Data expirării brevetului

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3953
(21)Numarul depozituluia 2007 0001
(22)Data depozitului2007.01.05
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 05.01.2007
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiŞCHILIOV Dumitru, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiŞCHILIOV Vladimir, MD; MARTÎNIUC Nicolae, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiŞCHILIOV Vladimir, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de securizare suplimentară a documentelor de strictă evidenţă pe purtător de hârtie şi a bancnotelor
(13)Codul documentuluiC2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete B41M 5/20 (2006.01); B41M 5/24 (2006.01); G06K 1/12 (2006.01); G06K 9/20 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2008.08.31
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2009.08.31
(47)Data eliberării brevetului2010.05.31
 Examinator(i) la examinarea de fondSĂU Tatiana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2014.01.05
 Data decăderii din drepturi2014.01.05
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2014.08.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2015.07.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202007%200001