For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 17.01.2007 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 19.01.2007 Examinarea preliminară 10.01.2008 Examinarea de fond 31.07.2008 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.01.2009 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 28.02.2009 Eliberarea brevetului (G2) 17.01.2012 Valabil până la 31.07.2013 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat 22.01.2021 17.01.2027 Data expirării brevetului

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3660
(21)Numarul depozituluia 2007 0011
(22)Data depozitului2007.01.17
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului)
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCOVALIOV Victor, MD; COVALIOVA Olga, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Electrolizor pentru obţinerea electrolitică a hidrogenului
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C25B 1/02 (2006.01); C25B 1/04 (2006.01); C25B 1/06 (2006.01); C25B 1/10 (2006.01); C25B 11/03 (2006.01); C25B 11/10 (2006.01); C25B 11/12 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2008.07.31
(47)Data eliberării brevetului2009.03.31
 Examinator(i) la examinarea de fondBAZARENCO Tatiana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2012.01.17
 Data decăderii din drepturi2012.01.17
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2012.08.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2013.07.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202007%200011