For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3660
(21)Numarul depozituluia 2007 0011
(22)Data depozitului2007.01.17
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului)
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCOVALIOV Victor, MD; COVALIOVA Olga, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Electrolizor pentru obţinerea electrolitică a hidrogenului
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C25B 1/02 (2006.01); C25B 1/04 (2006.01); C25B 1/06 (2006.01); C25B 1/10 (2006.01); C25B 11/03 (2006.01); C25B 11/10 (2006.01); C25B 11/12 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2008.07.31
(47)Data eliberării brevetului2009.03.31
 Examinator(i) la examinarea de fondBAZARENCO Tatiana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2012.01.17
 Data decăderii din drepturi2012.01.17
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2012.08.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2013.07.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202007%200011