For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 07.02.2007 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 22.02.2007 Examinarea preliminară 28.06.2007 Examinarea de fond 31.01.2008 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.07.2008 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 31.08.2008 Eliberarea brevetului (G2) 07.02.2012 Valabil până la 31.08.2013 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3467
(21)Numarul depozituluia 2007 0035
(22)Data depozitului2007.02.07
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 07.02.2007
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBANARIUC Aliona, MD; BANTÎŞ Lina, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de obţinere a legumelor cu umiditate intermediară
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A23B 7/022 (2006.01); A23L 1/212 (2006.01); A23L 3/42 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2008.01.31
(47)Data eliberării brevetului2008.09.30
 Examinator(i) la examinarea de fondBAZARENCO Tatiana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2012.02.07
 Data decăderii din drepturi2012.02.07
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2012.09.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2013.08.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202007%200035