For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 08.02.2007 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 25.06.2007 Examinarea preliminară 27.07.2007 Examinarea de fond 30.04.2008 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.10.2008 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 30.11.2008 Eliberarea brevetului (G2) 08.02.2012 Valabil până la 31.08.2013 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat 23.01.2021 08.02.2027 Data expirării brevetului

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3553
(21)Numarul depozituluia 2007 0039
(22)Data depozitului2007.02.08
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 08.02.2007
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCROITOR Gheorghe, MD; NACU Viorel, MD; ILIIN Alexandr, RU; COLLEROV Mihail, RU; CROITORU Roman, MD; BAJUREA Nicolae, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Fixator pentru tratamentul luxaţiilor porţiunii acromiale a claviculei
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61B 17/56 (2006.01); A61B 17/68 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2008.04.30
(47)Data eliberării brevetului2008.12.31
(74)ReprezentantVOZIANU Maria, Str. Drumul Viilor nr. 42, bloc 3, ap.78, MD-2021, Chişinău, Republica Moldova
 Examinator(i) la examinarea de fondTIMONIN Alexandru
 S-a achitat mentinerea pana la data:2012.02.08
 Data decăderii din drepturi2012.02.08
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2012.09.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2013.08.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202007%200039