For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 12.02.2007 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 23.05.2007 Examinarea preliminara 18.06.2007 Examinarea de fond 31.08.2007 Publicarea hot. de acordare (F1) 29.02.2008 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.03.2008 Eliberarea brevetului (G2) 12.02.2012 Valabil pana la 31.08.2013 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3376
(21)Numarul depozituluia 2007 0041
(22)Data depozitului2007.02.12
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 12.02.2007
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiŞLEAGUN Galina, MD; NICOLAEVA Diana, MD; BONDARCIUC Lidia, MD; POPA Maria, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de obţinere a produsului de desert pe bază de prune uscate
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A23L 1/068 (2006.01); A23L 1/08 (2006.01); A23L 1/09 (2006.01); A23L 3/10 (2006.01); A23L 1/36 (2006.01); A23B 7/08 (2006.01); A23B 7/005 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2007.08.31
(47)Data eliberării brevetului2008.04.30
(74)ReprezentantŞURGALSCHI Ecaterina, Str. Bogdan-Voievod nr. 4, ap. 13, MD-2068, Chisinau, Republica Moldova
 Examinator(i) la examinarea de fondDUBĂSARU Nina
 S-a achitat mentinerea pana la data:2012.02.12
 Data decăderii din drepturi2012.02.12
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2012.09.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2013.08.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202007%200041