For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3484
(21)Numarul depozituluia 2007 0042
(22)Data depozitului2007.02.12
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 12.02.2007
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiŢAPCOV Victor, MD; CIUMACOV Iurie, MD; CRUDU Valeriu, MD; GULEA Aurelian, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Di-{µ-[N-(2-hidroxietil)-(5-clorosalicilideniminato(-1))]-(O, N, O, Cl}-bis-(nitrato-imidazolcupru) care manifestă activitate antimicotică
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C07C 47/55 (2006.01); C07C 47/56 (2006.01); C07C 215/08 (2006.01); C07F 1/08 (2006.01); A61K 31/045 (2006.01); A61K 31/30 (2006.01); A61P 31/10 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2008.01.31
(47)Data eliberării brevetului2008.09.30
 Examinator(i) la examinarea de fondEGOROV Tamara
 S-a achitat mentinerea pana la data:2012.02.12
 Data decăderii din drepturi2012.02.12
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2012.09.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2013.08.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202007%200042