For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 12.02.2007 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 23.05.2007 Examinarea preliminară 08.06.2007 Examinarea de fond 31.01.2008 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.07.2008 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 31.08.2008 Eliberarea brevetului (G2) 12.02.2012 Valabil până la 31.08.2013 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat 18.10.2021 12.02.2027 Data expirării brevetului

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3484
(21)Numarul depozituluia 2007 0042
(22)Data depozitului2007.02.12
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 12.02.2007
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiŢAPCOV Victor, MD; CIUMACOV Iurie, MD; CRUDU Valeriu, MD; GULEA Aurelian, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Di-{µ-[N-(2-hidroxietil)-(5-clorosalicilideniminato(-1))]-(O, N, O, Cl}-bis-(nitrato-imidazolcupru) care manifestă activitate antimicotică
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C07C 47/55 (2006.01); C07C 47/56 (2006.01); C07C 215/08 (2006.01); C07F 1/08 (2006.01); A61K 31/045 (2006.01); A61K 31/30 (2006.01); A61P 31/10 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2008.01.31
(47)Data eliberării brevetului2008.09.30
 Examinator(i) la examinarea de fondEGOROV Tamara
 S-a achitat mentinerea pana la data:2012.02.12
 Data decăderii din drepturi2012.02.12
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2012.09.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2013.08.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202007%200042