For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 21.02.2007 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 29.03.2007 Examinarea preliminara 15.05.2007 Examinarea de fond 30.11.2007 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.05.2008 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.06.2008 Eliberarea brevetului (G2) 21.02.2012 Valabil pana la 31.08.2013 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3431
(21)Numarul depozituluia 2007 0047
(22)Data depozitului2007.02.21
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 21.02.2007
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CHIMIE, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCOCU Maria, MD; MANOLE Ştefan, MD; GRĂDINARU Julieta, MD; GĂRBĂLĂU Nicolae, MD; FORNI Alexandra, IT;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventiei 9-(2'-naftil)-4-metil-7-tiometil-5,6,8-triazanona-2,4,6,8-tetraenato-1', 2-diolato(-2)-O1',O2,N5,N8-cobalt(II) şi utilizarea lui în calitate de colorant pentru polimerii termoplastici
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C07C 281/08 (2006.01); C07C 251/02 (2006.01); C07F 15/06 (2006.01); C09B 26/06 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2007.11.30
(47)Data eliberării brevetului2008.07.31
 Examinator(i) la examinarea de fondEGOROV Tamara
 S-a achitat mentinerea pana la data:2012.02.21
 Data decăderii din drepturi2012.02.21
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2012.09.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2013.08.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202007%200047