For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 14.03.2007 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 22.03.2007 Examinarea preliminara 23.01.2008 Examinarea de fond 31.08.2008 Publicarea hot. de acordare (B1) 28.02.2009 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.03.2009 Eliberarea brevetului (C2) 14.03.2012 Valabil pana la 30.09.2013 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3688
(21)Numarul depozituluia 2007 0060
(22)Data depozitului2007.03.14
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 21.05.2007
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE INGINERIE ELECTRONICĂ ŞI TEHNOLOGII INDUSTRIALE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCANŢER Valeriu, MD; ZASAVIŢCHI Efim, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE INGINERIE ELECTRONICĂ ŞI TEHNOLOGII INDUSTRIALE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiRezistor semiconductor tensosensibil
(13)Codul documentului
C2, BOPI 04/2009
B1, BOPI 08/2008
(51)Clasificarea Internationala de Brevete G01B 7/16 (2006.01); C01B 19/04 (2006.01); C01G 15/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2008.08.31
(47)Data eliberării brevetului2009.04.30
 Examinator(i) la examinarea de fondBANTAŞ Valentina
 S-a achitat mentinerea pana la data:2012.03.14
 Data decăderii din drepturi2012.03.14
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2012.10.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2013.09.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202007%200060