For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 16.03.2007 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 22.03.2007 Examinarea preliminară 28.06.2007 Examinarea de fond 31.10.2007 Publicarea hot. de acordare (F1) 30.04.2008 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 31.05.2008 Eliberarea brevetului (G2) 16.03.2012 Valabil până la 30.09.2013 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3417
(21)Numarul depozituluia 2007 0063
(22)Data depozitului2007.03.16
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 16.02.2007
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiRUDIC Valeriu, MD; BULIMAGA Valentina, MD; DJUR Svetlana, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Mediu nutritiv pentru cultivarea cianobacteriei Spirulina platensis
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12N 1/12 (2006.01); C12N 1/20 (2006.01); C12N 1/38 (2006.01); C01B 7/14 (2006.01); C01B 19/00 (2006.01); C01G 17/02 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2007.10.31
(47)Data eliberării brevetului2008.06.30
 Examinator(i) la examinarea de fondBAZARENCO Tatiana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2012.03.16
 Data decăderii din drepturi2012.03.16
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2012.10.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2013.09.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202007%200063