For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 17.03.2007 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 12.04.2007 Examinarea preliminara 22.09.2008 Examinarea de fond 31.12.2008 Publicarea hot. de acordare (F1) 30.06.2009 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.07.2009 Eliberarea brevetului (G2) 17.03.2016 Valabil pana la 30.09.2017 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3786
(21)Numarul depozituluia 2007 0064
(22)Data depozitului2007.03.17
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 17.03.2007
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiÎNTREPRINDEREA DE CERCETĂRI ŞI PRODUCŢIE "MICROFIR TEHNOLOGII INDUSTRIALE" S.R.L., MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiLARIN Vladimir, MD; SIHMAN Valeriu, MD; USTIUGOVA Elena, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiÎNTREPRINDEREA DE CERCETĂRI ŞI PRODUCŢIE "MICROFIR TEHNOLOGII INDUSTRIALE" S.R.L., MD;
(54)Titlul inventieiElement magnetic pentru marca de identificare şi procedeu de confecţionare a acestuia  
(13)Codul documentului
G2, BOPI 08/2009
F1, BOPI 12/2008
(51)Clasificarea Internationala de Brevete G03G 19/00 (2006.01); H01B 13/06 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2008.12.31
(47)Data eliberării brevetului2009.08.31
(74)ReprezentantGLAZACEVA Galina, str. Ghioceilor nr.1, MD-2008, Chişinău, Republica Moldova
 Examinator(i) la examinarea de fondGULPA Alexei
 S-a achitat mentinerea pana la data:2016.03.17
 Data decăderii din drepturi2016.03.17
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2016.10.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2017.09.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202007%200064