For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3786
(21)Numarul depozituluia 2007 0064
(22)Data depozitului2007.03.17
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 17.03.2007
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiÎNTREPRINDEREA DE CERCETĂRI ŞI PRODUCŢIE "MICROFIR TEHNOLOGII INDUSTRIALE" S.R.L., MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiLARIN Vladimir, MD; SIHMAN Valeriu, MD; USTIUGOVA Elena, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiÎNTREPRINDEREA DE CERCETĂRI ŞI PRODUCŢIE "MICROFIR TEHNOLOGII INDUSTRIALE" S.R.L., MD;
(54)Titlul inventiei Element magnetic pentru marca de identificare şi procedeu de confecţionare a acestuia
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete G03G 19/00 (2006.01); H01B 13/06 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2008.12.31
(47)Data eliberării brevetului2009.08.31
(74)ReprezentantGLAZACEVA Galina, str. Ghioceilor nr.1, MD-2008, Chişinău, Republica Moldova
 Examinator(i) la examinarea de fondGULPA Alexei
 S-a achitat mentinerea pana la data:2016.03.17
 Data decăderii din drepturi2016.03.17
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2016.10.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2017.09.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202007%200064