For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3457
(21)Numarul depozituluia 2007 0065
(22)Data depozitului2007.03.19
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 18.04.2007
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiPARŞUTIN Vladimir, MD; PARAMONOV Anatolii, MD; ŞOLTOIAN Nicolae, MD; AGAFII Vasile, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de activare electrochimică a suprafeţei aliajelor dure fără wolfram pentru lipire la temperatură joasă
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C25F 1/08 (2006.01); C23C 22/20 (2006.01); B23K 1/19 (2006.01); B23K 1/20 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2007.12.31
(47)Data eliberării brevetului2008.08.31
 Examinator(i) la examinarea de fondCIOCÂRLAN Alexandru
 S-a achitat mentinerea pana la data:2012.03.19
 Data decăderii din drepturi2012.03.19
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2012.10.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2013.09.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202007%200065