For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 19.03.2007 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 12.04.2007 Examinarea preliminara 12.06.2007 Examinarea de fond 31.12.2007 Publicarea hot. de acordare (F1) 30.06.2008 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.07.2008 Eliberarea brevetului (G2) 19.03.2012 Valabil pana la 30.09.2013 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3457
(21)Numarul depozituluia 2007 0065
(22)Data depozitului2007.03.19
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 18.04.2007
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiPARŞUTIN Vladimir, MD; PARAMONOV Anatolii, MD; ŞOLTOIAN Nicolae, MD; AGAFII Vasile, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de activare electrochimică a suprafeţei aliajelor dure fără wolfram pentru lipire la temperatură joasă
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C25F 1/08 (2006.01); C23C 22/20 (2006.01); B23K 1/19 (2006.01); B23K 1/20 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2007.12.31
(47)Data eliberării brevetului2008.08.31
 Examinator(i) la examinarea de fondCIOCÂRLAN Alexandru
 S-a achitat mentinerea pana la data:2012.03.19
 Data decăderii din drepturi2012.03.19
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2012.10.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2013.09.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202007%200065