For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 21.03.2007 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 21.05.2007 Examinarea preliminara 04.07.2007 Examinarea de fond 31.03.2008 Publicarea hot. de acordare (F1) 30.09.2008 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.10.2008 Eliberarea brevetului (G2) 21.03.2012 Valabil pana la 30.09.2013 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3535
(21)Numarul depozituluia 2007 0072
(22)Data depozitului2007.03.21
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului)
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCOVALIOV Victor, MD; COVALIOVA Olga, MD; DUCA Gheorghe, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de obţinere a dioxidului de titan nanodispers
(13)Codul documentului
G2, BOPI 11/2008
F1, BOPI 03/2008
(51)Clasificarea Internationala de Brevete B82B 1/00 (2006.01); B82B 3/00 (2006.01); C01G 23/047 (2006.01); C01G 23/053 (2006.01); C01G 23/07 (2006.01); C01G 23/08 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2008.03.31
(47)Data eliberării brevetului2008.11.30
 Examinator(i) la examinarea de fondEGOROV Tamara
 S-a achitat mentinerea pana la data:2012.03.21
 Data decăderii din drepturi2012.03.21
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2012.10.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2013.09.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202007%200072