For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 27.03.2007 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 02.07.2007 Examinarea preliminara si de fond 30.09.2007 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.03.2008 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.04.2008 Eliberarea brevetului (G2) 27.03.2012 Valabil pana la 30.09.2013 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3391
(21)Numarul depozituluia 2007 0086
(22)Data depozitului2007.03.27
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului)
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE GENETICĂ, FIZIOLOGIE ŞI PROTECŢIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; INSTITUTUL DE CHIMIE, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiŞTEFÎRŢĂ Anastasia, MD; BRÎNZĂ Lilia, MD; MELENCIUC Mihai, MD; BUCEACEAIA Svetlana, MD; BULHAC Ion, MD; TURTĂ Constantin, MD; ZUBAREVA Vera, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE GENETICĂ ŞI FIZIOLOGIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; INSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de cultivare a plantelor
(13)Codul documentului
G2, BOPI 05/2008
F1, BOPI 09/2007
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01G 7/00 (2006.01); A01C 1/00 (2006.01); A01N 55/02 (2006.01); A01P 21/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2007.09.30
(47)Data eliberării brevetului2008.05.31
 Examinator(i) la examinarea de fondBAZARENCO Tatiana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2012.03.27
 Data decăderii din drepturi2012.03.27
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2012.10.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2013.09.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202007%200086