For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 12.04.2007 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 11.05.2007 Examinarea preliminara 15.12.2008 Examinarea de fond 28.02.2009 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.08.2009 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.12.2009 Eliberarea brevetului (C2) 12.04.2012 Valabil pana la 31.10.2013 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3850
(21)Numarul depozituluia 2007 0095
(22)Data depozitului2007.04.12
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 10.05.2007
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE INGINERIE ELECTRONICĂ ŞI TEHNOLOGII INDUSTRIALE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiPENIN Alexandru, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE INGINERIE ELECTRONICĂ ŞI TEHNOLOGII INDUSTRIALE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiConvertizor de tensiune continuă cu cvasirezonanţă  
(13)Codul documentului
C2, BOPI 01/2010
B1, BOPI 02/2009
(51)Clasificarea Internationala de Brevete H02M 3/337 (2006.01); H02M 7/523 (2006.01); H05B 6/04 (2006.01); H02J 15/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2009.02.28
(47)Data eliberării brevetului2010.01.31
 Examinator(i) la examinarea de fondGULPA Alexei
 S-a achitat mentinerea pana la data:2012.04.12
 Data decăderii din drepturi2012.04.12
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2012.11.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2013.10.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202007%200095