For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3422
(21)Numarul depozituluia 2007 0097
(22)Data depozitului2007.04.13
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 13.04.2007
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ZOOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiERHAN Dumitru, MD; RUSU Ştefan, MD; CHIHAI Oleg, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ZOOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de profilaxie şi tratament al knemidocoptozei galinaceelor
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61D 7/00 (2006.01); A61K 35/06 (2006.01); A61P 33/14 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2007.11.30
(47)Data eliberării brevetului2008.07.31
 Examinator(i) la examinarea de fondBANTAŞ Valentina
 S-a achitat mentinerea pana la data:2012.04.13
 Data decăderii din drepturi2012.04.13
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2012.11.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2013.10.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202007%200097