For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3652
(21)Numarul depozituluia 2007 0103
(22)Data depozitului2007.04.20
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului)
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiRUSU Emil, MD; ROBU Ştefan, MD; CARAMAN Mihail, MD; BIVOL Valeriu, MD; CULIUC Leonid, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventiei Nanocompozit fotoluminescent compus din semiconductor oxidic si polimer organic (variante)
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete B82B 3/00 (2007.01); C08L 29/04 (2007.01); C01G 9/02 (2006.01); C01G 15/00 (2006.01); C08L 31/04 (2007.01); C08L 39/06 (2007.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2008.07.31
(47)Data eliberării brevetului2009.03.31
(74)ReprezentantANISIMOVA Liudmila, Bd. Ştefan cel Mare nr. 128, ap. 24, MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
 Examinator(i) la examinarea de fondGHIMZA Alexandru
 S-a achitat mentinerea pana la data:2012.04.20
 Data decăderii din drepturi2012.04.20
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2012.11.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2013.10.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202007%200103