For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 20.04.2007 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 25.05.2007 Examinarea preliminară 03.06.2008 Examinarea de fond 31.07.2008 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.01.2009 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 28.02.2009 Eliberarea brevetului (G2) 20.04.2012 Valabil până la 31.10.2013 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3652
(21)Numarul depozituluia 2007 0103
(22)Data depozitului2007.04.20
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului)
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiRUSU Emil, MD; ROBU Ştefan, MD; CARAMAN Mihail, MD; BIVOL Valeriu, MD; CULIUC Leonid, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventiei Nanocompozit fotoluminescent compus din semiconductor oxidic si polimer organic (variante)
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete B82B 3/00 (2007.01); C08L 29/04 (2007.01); C01G 9/02 (2006.01); C01G 15/00 (2006.01); C08L 31/04 (2007.01); C08L 39/06 (2007.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2008.07.31
(47)Data eliberării brevetului2009.03.31
(74)ReprezentantANISIMOVA Liudmila, Bd. Ştefan cel Mare nr. 128, ap. 24, MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
 Examinator(i) la examinarea de fondGHIMZA Alexandru
 S-a achitat mentinerea pana la data:2012.04.20
 Data decăderii din drepturi2012.04.20
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2012.11.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2013.10.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202007%200103