For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 28.04.2007 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 25.05.2007 Examinarea preliminara 31.08.2008 Publicarea hot. de acordare (F1) 28.02.2009 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.03.2009 Eliberarea brevetului (G2) 28.04.2012 Valabil pana la 31.10.2013 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3692
(21)Numarul depozituluia 2007 0121
(22)Data depozitului2007.04.28
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 29.11.2007
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE INGINERIE ELECTRONICĂ ŞI TEHNOLOGII INDUSTRIALE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBODIUL Pavel, MD; GHIŢU Dumitru, MD; NIKOLAEVA Albina, MD; KONOPKO Leonid, MD; POPOV Ion, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE INGINERIE ELECTRONICĂ ŞI TEHNOLOGII INDUSTRIALE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiTermoelectrod pentru traductor termoelectric
(13)Codul documentului
G2, BOPI 04/2009
F1, BOPI 08/2008
(51)Clasificarea Internationala de Brevete H01L 35/28 (2006.01); H01L 35/18 (2006.01); C01G 29/00 (2006.01); C01G 30/00 (2006.01); C01G 19/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2008.08.31
(47)Data eliberării brevetului2009.04.30
 S-a achitat mentinerea pana la data:2012.04.28
 Data decăderii din drepturi2012.04.28
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2012.11.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2013.10.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202007%200121