For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 08.05.2007 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 17.05.2007 Examinarea preliminara 29.02.2008 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.08.2008 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.09.2008 Eliberarea brevetului (G2) 08.05.2012 Valabil pana la 30.11.2013 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3516
(21)Numarul depozituluia 2007 0130
(22)Data depozitului2007.05.08
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 08.05.2007
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiUSATÎI Agafia, MD; MOLODOI Elena, MD; CHIRIŢA Elena, MD; MOLDOVEANU Taisia, MD; BORISOVA Tamara, MD; GHIŢU Dumitru, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de cultivare submersă a tulpinii de drojdie Rhodotorula gracilis CNMN-Y-03      
(13)Codul documentului
G2, BOPI 10/2008
F1, BOPI 02/2008
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12N 1/16 (2006.01); C12N 13/00 (2006.01); C12P 23/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2008.02.29
(47)Data eliberării brevetului2008.10.31
 S-a achitat mentinerea pana la data:2012.05.08
 Data decăderii din drepturi2012.05.08
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2012.12.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2013.11.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202007%200130