For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 10.05.2007 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 25.05.2007 Examinarea preliminara 07.12.2007 Examinarea de fond 31.08.2008 Publicarea hot. de acordare (B1) 28.02.2009 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.03.2009 Eliberarea brevetului (C2) 10.05.2013 Valabil pana la 30.11.2014 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3691
(21)Numarul depozituluia 2007 0132
(22)Data depozitului2007.05.10
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 11.06.2007
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiSOCIETATEA PE ACŢIUNI INSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE "ELIRI", MD; BADINTER Efim, MD; IOIŞER Anatol, MD; LEPORDA Nicolae, MD; BUGACOV Veaceslav, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBADINTER Efim, MD; IOIŞER Anatolii, MD; LEPORDA Nicolae, MD; BUGACOV Veaceslav, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiSOCIETATEA PE ACŢIUNI INSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE "ELIRI", MD; BADINTER Efim, MD; IOIŞER Anatol, MD; LEPORDA Nicolae, MD; BUGACOV Veaceslav, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de confecţionare a unei nanostructuri filiforme
(13)Codul documentului
C2, BOPI 04/2009
B1, BOPI 08/2008
(51)Clasificarea Internationala de Brevete H01B 1/00 (2006.01); H01B 1/02 (2006.01); H01B 13/00 (2006.01); H01B 13/012 (2006.01); B82B 1/00 (2006.01); B82B 3/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2008.08.31
(47)Data eliberării brevetului2009.04.30
 Examinator(i) la examinarea de fondCIORBĂ VALERIU, GULPA Alexei
 S-a achitat mentinerea pana la data:2013.05.10
 Data decăderii din drepturi2013.05.10
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2013.12.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2014.11.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202007%200132