For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3817
(21)Numarul depozituluia 2007 0133
(22)Data depozitului2007.05.11
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 11.05.2007
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD; UNIVERSITATEA "TRANSILVANIA" DIN BRAŞOV, RO;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBOSTAN Ion, MD; VIŞA Ion, RO; DULGHERU Valeriu, MD; CIUPERCĂ Rodion, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD; UNIVERSITATEA "TRANSILVANIA" DIN BRAŞOV, RO;
(54)Titlul inventiei Turbină de vânt cu ax vertical (variante)
(13)Codul documentuluiC2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete F03D 3/02 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2009.01.31
(47)Data eliberării brevetului2009.11.30
 Examinator(i) la examinarea de fondSPATARU Leonid
 S-a achitat mentinerea pana la data:2012.05.11
 Data decăderii din drepturi2012.05.11
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2012.12.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2013.11.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202007%200133