For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 11.05.2007 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 25.05.2007 Examinarea preliminara 29.01.2008 Examinarea de fond 31.01.2009 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.07.2009 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.10.2009 Eliberarea brevetului (C2) 11.05.2012 Valabil pana la 30.11.2013 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3817
(21)Numarul depozituluia 2007 0133
(22)Data depozitului2007.05.11
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 11.05.2007
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD; UNIVERSITATEA "TRANSILVANIA" DIN BRAŞOV, RO;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBOSTAN Ion, MD; VIŞA Ion, RO; DULGHERU Valeriu, MD; CIUPERCĂ Rodion, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD; UNIVERSITATEA "TRANSILVANIA" DIN BRAŞOV, RO;
(54)Titlul inventieiTurbină de vânt cu ax vertical (variante)
(13)Codul documentului
C2, BOPI 11/2009
B1, BOPI 01/2009
(51)Clasificarea Internationala de Brevete F03D 3/02 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2009.01.31
(47)Data eliberării brevetului2009.11.30
 Examinator(i) la examinarea de fondSPATARU Leonid
 S-a achitat mentinerea pana la data:2012.05.11
 Data decăderii din drepturi2012.05.11
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2012.12.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2013.11.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202007%200133