For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3838
(21)Numarul depozituluia 2007 0135
(22)Data depozitului2007.05.11
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 10.07.2007
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiCOLCEV Mihail, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCOLCEV Mihail, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiCOLCEV Mihail, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de tăiere a materialelor (variante) şi dispozitiv pentru realizarea acestuia (variante)
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete B26D 1/00 (2006.01); B26D 1/12 (2006.01); B26D 1/14 (2006.01); B23D 45/16 (2006.01); B23D 59/00 (2006.01); B24B 23/00 (2006.01); B24B 23/02 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2009.02.28
(47)Data eliberării brevetului2009.10.31
 Examinator(i) la examinarea de fondANDREEVA Svetlana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2014.05.11
 Data decăderii din drepturi2014.05.11
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2015.03.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2015.11.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202007%200135