For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 17.05.2007 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 13.06.2007 Examinarea preliminara 02.10.2007 Examinarea de fond 31.12.2007 Publicarea hot. de acordare (F1) 30.06.2008 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.07.2008 Eliberarea brevetului (G2) 17.05.2009 Valabil pana la 30.11.2010 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3444
(21)Numarul depozituluia 2007 0141
(22)Data depozitului2007.05.17
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 17.05.2007
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiPÎRGARI Boris, MD; ŢÂBÂRNĂ Constantin, MD; ANGHELICI Gheorghe, MD; TACU Veaceslav, MD; BASARAB Elvira, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiPÎRGARI Boris, MD; ŢÂBÂRNĂ Constantin, MD; ANGHELICI Gheorghe, MD; TACU Veaceslav, MD; BASARAB Elvira, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiPÎRGARI Boris, MD; ŢÂBÂRNĂ Constantin, MD; ANGHELICI Gheorghe, MD; TACU Veaceslav, MD; BASARAB Elvira, MD;
(54)Titlul inventieiMetodă de tratament al peritonitei spontane bacteriene în ciroză hepatică decompensată cu sindrom ascitic rezistent
(13)Codul documentului
G2, BOPI 08/2008
F1, BOPI 12/2007
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61B 17/00 (2006.01); A61K 47/08 (2006.01); A61P 1/16 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2007.12.31
(47)Data eliberării brevetului2008.08.31
 Examinator(i) la examinarea de fondGROSU Petru
 S-a achitat mentinerea pana la data:2009.05.17
 Data decăderii din drepturi2009.05.17
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2009.12.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2010.11.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202007%200141