For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 23.05.2007 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 13.06.2007 Examinarea preliminară 07.12.2007 Examinarea de fond 30.09.2008 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.03.2009 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 30.04.2009 Eliberarea brevetului (G2) 23.05.2012 Valabil până la 30.11.2013 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3708
(21)Numarul depozituluia 2007 0148
(22)Data depozitului2007.05.23
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 23.05.2007
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiPARŞUTIN Vladimir, MD; MIHAILOV Valentin, MD; PASINCOVSCHI Emil, MD; AGAFII Vasile, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de mărire a rezistenţei oţelului la coroziune
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C23C 4/08 (2006.01); C23C 20/06 (2006.01); C23C 20/08 (2006.01); C23C 8/50 (2006.01); C23C 4/12 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2008.09.30
(47)Data eliberării brevetului2009.05.31
(74)ReprezentantANISIMOVA Liudmila, Bd. Ştefan cel Mare nr. 128, ap. 24, MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
 Examinator(i) la examinarea de fondGULPA Alexei
 S-a achitat mentinerea pana la data:2012.05.23
 Data decăderii din drepturi2012.05.23
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2012.12.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2013.11.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202007%200148