For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3708
(21)Numarul depozituluia 2007 0148
(22)Data depozitului2007.05.23
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 23.05.2007
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiPARŞUTIN Vladimir, MD; MIHAILOV Valentin, MD; PASINCOVSCHI Emil, MD; AGAFII Vasile, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de mărire a rezistenţei oţelului la coroziune
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C23C 4/08 (2006.01); C23C 20/06 (2006.01); C23C 20/08 (2006.01); C23C 8/50 (2006.01); C23C 4/12 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2008.09.30
(47)Data eliberării brevetului2009.05.31
(74)ReprezentantANISIMOVA Liudmila, Bd. Ştefan cel Mare nr. 128, ap. 24, MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
 Examinator(i) la examinarea de fondGULPA Alexei
 S-a achitat mentinerea pana la data:2012.05.23
 Data decăderii din drepturi2012.05.23
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2012.12.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2013.11.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202007%200148