For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 25.05.2007 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 13.06.2007 Examinarea preliminara 12.10.2007 Examinarea de fond 31.05.2008 Publicarea hot. de acordare (F1) 30.11.2008 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.10.2009 Publicarea hot. de decadere, cu dreptul de restabilire

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3594
(21)Numarul depozituluia 2007 0152
(22)Data depozitului2007.05.25
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 25.05.2007
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiANTONOVICI Anatol, MD; BALANUŢĂ Anatol, MD; REŞITCO Vladislav, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de contactare a gazului cu un component lichid cu dozarea şi încălzirea lor şi dispozitiv pentru realizarea acestuia
(13)Codul documentuluiF1
(51)Clasificarea Internationala de Brevete B01F 3/04 (2006.01); B01F 15/04 (2006.01); B01F 15/06 (2006.01); B01F 7/18 (2006.01); B01F 13/00 (2006.01); B01J 8/22 (2006.01); B01J 10/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2008.05.31
 Examinator(i) la examinarea de fondBANTAŞ Valentina
 Decaderi din drepturi pana la eliberare2009.10.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202007%200152