For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3808
(21)Numarul depozituluia 2007 0153
(22)Data depozitului2007.05.25
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 07.12.2007
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiPARAMONOV Anatolii, MD; PARŞUTIN Vladimir, MD; PARAMONOV Dmitrii, MD; COVALI Alexandr, MD; AGAFII Vasile, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventiei Instalaţie de prelucrare electrică a metalelor
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete B23H 1/00 (2006.01); B23H 3/00 (2006.01); B23H 5/02 (2006.01); B23H 7/00 (2006.01); B23H 9/00 (2006.01); C25D 19/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2009.01.31
(47)Data eliberării brevetului2009.09.30
(74)ReprezentantANISIMOVA Liudmila, Bd. Ştefan cel Mare nr. 128, ap. 24, MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
 Examinator(i) la examinarea de fondGULPA Alexei
 S-a achitat mentinerea pana la data:2012.05.25
 Data decăderii din drepturi2012.05.25
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2012.12.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2013.11.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202007%200153