For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 25.05.2007 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 13.06.2007 Examinarea preliminara 17.01.2008 Examinarea de fond 31.01.2009 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.07.2009 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.08.2009 Eliberarea brevetului (G2) 25.05.2012 Valabil pana la 30.11.2013 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3808
(21)Numarul depozituluia 2007 0153
(22)Data depozitului2007.05.25
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 07.12.2007
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiPARAMONOV Anatolii, MD; PARŞUTIN Vladimir, MD; PARAMONOV Dmitrii, MD; COVALI Alexandr, MD; AGAFII Vasile, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventiei Instalaţie de prelucrare electrică a metalelor
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete B23H 1/00 (2006.01); B23H 3/00 (2006.01); B23H 5/02 (2006.01); B23H 7/00 (2006.01); B23H 9/00 (2006.01); C25D 19/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2009.01.31
(47)Data eliberării brevetului2009.09.30
(74)ReprezentantANISIMOVA Liudmila, Bd. Ştefan cel Mare nr. 128, ap. 24, MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
 Examinator(i) la examinarea de fondGULPA Alexei
 S-a achitat mentinerea pana la data:2012.05.25
 Data decăderii din drepturi2012.05.25
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2012.12.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2013.11.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202007%200153