For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 31.05.2007 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 13.06.2007 Examinarea preliminara 17.08.2007 Examinarea de fond 29.02.2008 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.08.2008 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.03.2009 Eliberarea brevetului (G2) 31.05.2009 Valabil pana la 30.11.2010 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3504
(21)Numarul depozituluia 2007 0160
(22)Data depozitului2007.05.31
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 31.05.2007
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiLACUSTA Victor, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiLACUSTA Victor, MD; CEREŞ Victoria, MD; GÎLEA Angela, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiLACUSTA Victor, MD;
(54)Titlul inventieiMetodă de micropolarizare transcraniană
(13)Codul documentului
G2, BOPI 04/2009
F1, BOPI 02/2008
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61N 1/20 (2006.01); A61M 21/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2008.02.29
(47)Data eliberării brevetului2009.04.30
 Examinator(i) la examinarea de fondTIMONIN Alexandru
 S-a achitat mentinerea pana la data:2009.05.31
 Data decăderii din drepturi2009.05.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2009.12.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2010.11.30
 Modificarea inventatorului
Nr. şi data deciziei:37, 2009.01.13
Datele iniţiale:LACUSTA Victor, MD;
Datele finale:LACUSTA Victor, MD; CEREŞ Victoria, MD; GÎLEA Angela, MD;
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202007%200160