For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 08.06.2007 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 13.06.2007 Examinarea preliminara 17.09.2007 Examinarea de fond 31.08.2008 Publicarea hot. de acordare (F1) 28.02.2009 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.03.2009 Eliberarea brevetului (G2) 08.06.2012 Valabil pana la 31.12.2013 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3678
(21)Numarul depozituluia 2007 0167
(22)Data depozitului2007.06.08
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 08.06.2007
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUŢIA MEDICO-SANITARĂ PUBLICĂ INSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE ÎN DOMENIUL OCROTIRII SĂNĂTĂŢII MAMEI ŞI COPILULUI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiEŢCO Ludmila, MD; ROTARU Anatol, MD; CHIRIAC Ala, MD; ZARBAILOV Natalia, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUŢIA MEDICO-SANITARĂ PUBLICĂ INSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE ÎN DOMENIUL OCROTIRII SĂNĂTĂŢII MAMEI ŞI COPILULUI, MD;
(54)Titlul inventieiMetodă de tratament al mastopatiei difuze
(13)Codul documentului
G2, BOPI 04/2009
F1, BOPI 08/2008
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61N 5/00 (2006.01); A61B 5/04 (2006.01); A61B 18/18 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2008.08.31
(47)Data eliberării brevetului2009.04.30
 Examinator(i) la examinarea de fondTIMONIN Alexandru
 S-a achitat mentinerea pana la data:2012.06.08
 Data decăderii din drepturi2012.06.08
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2013.01.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2013.12.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202007%200167