For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3438
(21)Numarul depozituluia 2007 0184
(22)Data depozitului2007.06.27
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 27.06.2007
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE GENETICĂ, FIZIOLOGIE ŞI PROTECŢIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiŞTEFÎRŢĂ Anastasia, MD; BARBĂ Nicanor, MD; BRÎNZĂ Lilia, MD; ROBU Ştefan, MD; MELENCIUC Mihai, MD; BUCEACEAIA Svetlana, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE GENETICĂ ŞI FIZIOLOGIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de cultivare a castraveţilor
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01C 1/00 (2006.01); A01N 47/30 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2007.12.31
(47)Data eliberării brevetului2008.08.31
 Examinator(i) la examinarea de fondBAZARENCO Tatiana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2012.06.27
 Data decăderii din drepturi2012.06.27
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2013.01.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2013.12.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202007%200184