For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 06.07.2007 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 19.07.2007 Examinarea preliminara 31.07.2008 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.01.2009 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 28.02.2009 Eliberarea brevetului (G2) 06.07.2012 Valabil pana la 31.01.2014 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3659
(21)Numarul depozituluia 2007 0189
(22)Data depozitului2007.07.06
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 06.07.2007
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCOVALIOVA Olga, MD; COVALIOV Victor, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiSoluţie  pentru transformarea produselor de coroziune
(13)Codul documentului
G2, BOPI 03/2009
F1, BOPI 07/2008
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C23C 22/08 (2006.01); C23G 1/02 (2006.01); C01C 3/12 (2006.01); C23G 1/08 (2006.01); C23C 22/22 (2006.01); C23C 22/13 (2006.01); C23C 22/12 (2006.01); C23C 22/06 (2006.01); C09C 1/26 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2008.07.31
(47)Data eliberării brevetului2009.03.31
 S-a achitat mentinerea pana la data:2012.07.06
 Data decăderii din drepturi2012.07.06
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2013.02.28
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2014.01.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202007%200189