For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 11.07.2007 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 24.07.2007 Examinarea preliminara 12.12.2007 Examinarea de fond 30.06.2008 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.12.2008 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.01.2009 Eliberarea brevetului (G2) 11.07.2012 Valabil pana la 31.01.2014 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3620
(21)Numarul depozituluia 2007 0199
(22)Data depozitului2007.07.11
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 11.07.2007
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBACALOV Iurie, MD; CRIVOI Aurelia, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiRemediu fitoterapeutic pentru tratamentul diabetului zaharat
(13)Codul documentului
G2, BOPI 02/2009
F1, BOPI 06/2008
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61K 36/28 (2006.01); A61K 36/704 (2006.01); A61P 3/10 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2008.06.30
(47)Data eliberării brevetului2009.02.28
 Examinator(i) la examinarea de fondIUSTIN Viorel
 S-a achitat mentinerea pana la data:2012.07.11
 Data decăderii din drepturi2012.07.11
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2013.02.28
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2014.01.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202007%200199