For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 11.07.2007 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 12.10.2007 Examinarea preliminara 31.12.2007 Publicarea hot. de acordare (B1) 30.06.2008 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.11.2008 Eliberarea brevetului (C2) 11.07.2012 Valabil pana la 31.01.2014 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3452
(21)Numarul depozituluia 2007 0201
(22)Data depozitului2007.07.11
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 09.10.2007
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL NAŢIONAL PENTRU VITICULTURĂ ŞI VINIFICAŢIE, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiPARASCA Petru, MD; RAILEANU Mihail, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL NAŢIONAL PENTRU VITICULTURĂ ŞI VINIFICAŢIE, MD;
(54)Titlul inventiei Compoziţie de lichior special amar
(13)Codul documentuluiC2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12G 3/04 (2006.01); C12G 3/06 (2006.01); A61K 36/67 (2006.01); A61K 36/81 (2006.01); A61K 36/534 (2006.01); A61K 36/53 (2006.01); A23L 1/08 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2007.12.31
(47)Data eliberării brevetului2008.12.31
 S-a achitat mentinerea pana la data:2012.07.11
 Data decăderii din drepturi2012.07.11
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2013.02.28
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2014.01.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202007%200201