For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 13.07.2007 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 14.08.2007 Examinarea preliminara 02.10.2007 Examinarea de fond 30.04.2008 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.10.2008 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.11.2008 Eliberarea brevetului (G2) 13.07.2014 Valabil pana la 31.01.2016 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3569
(21)Numarul depozituluia 2007 0202
(22)Data depozitului2007.07.13
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 07.02.2008
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiCENTRUL NAŢIONAL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE MEDICINĂ PREVENTIVĂ AL MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII AL REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiSPÎNU Constantin, MD; SPÎNU Igor, MD; ROŞCA Angela, MD; BÎRCĂ Ludmila, MD; CHINTEA Pavel, MD; COJUHARI Lilia, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiCENTRUL NAŢIONAL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE MEDICINĂ PREVENTIVĂ, MD;
(54)Titlul inventieiMediu de cultivare a celulelor umane şi animale
(13)Codul documentului
G2, BOPI 12/2008
F1, BOPI 04/2008
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12N 5/02 (2006.01); C07J 71/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2008.04.30
(47)Data eliberării brevetului2008.12.31
 Examinator(i) la examinarea de fondGROSU Petru
 S-a achitat mentinerea pana la data:2014.07.13
 Data decăderii din drepturi2014.07.13
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2015.02.28
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2016.01.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202007%200202