For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 20.07.2007 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 14.08.2007 Examinarea preliminara 02.10.2007 Examinarea de fond 31.01.2008 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.07.2008 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.08.2008 Eliberarea brevetului (G2) 20.07.2017 Valabil pana la 28.02.2019 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3475
(21)Numarul depozituluia 2007 0208
(22)Data depozitului2007.07.20
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 20.07.2007
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiJERU Ion, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Dispozitiv şi metodă de tratament al cataractei senile
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61F 9/007 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2008.01.31
(47)Data eliberării brevetului2008.09.30
(74)ReprezentantVOZIANU Maria, Str. Drumul Viilor nr. 42, bloc 3, ap.78, MD-2021, Chişinău, Republica Moldova
 Examinator(i) la examinarea de fondGROSU Petru
 S-a achitat mentinerea pana la data:2017.07.20
 Data decăderii din drepturi2017.07.20
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2018.02.28
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2019.02.28
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202007%200208