For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 30.07.2007 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 14.08.2007 Examinarea preliminara 01.10.2007 Examinarea de fond 30.09.2008 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.03.2009 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.05.2009 Eliberarea brevetului (G2) 30.07.2013 Valabil pana la 30.06.2019 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3703
(21)Numarul depozituluia 2007 0215
(22)Data depozitului2007.07.30
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 30.07.2007
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiŞAMIS Evsei, MD; LUPAŞCU Tudor, MD; ZUBRILINA Iana, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiŞAMIS Evsei, MD; LUPAŞCU Tudor, MD; ZUBRILINA Iana, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiŞAMIS Evsei, MD; LUPAŞCU Tudor, MD; ZUBRILINA Iana, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de preparare a amestecului de construcţie pe bază de liant mineral
(13)Codul documentului
G2, BOPI 06/2009
F1, BOPI 09/2008
(51)Clasificarea Internationala de Brevete B28C 5/38 (2006.01); C04B 28/10 (2006.01); C04B 28/20 (2006.01); C04B 28/22 (2006.01); C04B 14/06 (2006.01); C04B 28/04 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2008.09.30
(47)Data eliberării brevetului2009.06.30
 Examinator(i) la examinarea de fondBAZARENCO Tatiana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2013.07.30
 Data decăderii din drepturi2013.07.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2014.02.28
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2019.06.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202007%200215