For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 14.08.2007 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 04.09.2007 Examinarea preliminară 28.02.2009 Publicarea cererii (A) 30.06.2009 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.12.2009 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 31.01.2010 Eliberarea brevetului (C2) 14.08.2012 Valabil până la 28.02.2014 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3922
(21)Numarul depozituluia 2007 0225
(22)Data depozitului2007.08.14
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 14.08.2007
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL NAŢIONAL PENTRU VITICULTURĂ ŞI VINIFICAŢIE, MD; INSTITUTUL DE PEDOLOGIE, AGROCHIMIE ŞI PROTECŢIE A SOLULUI "NICOLAE DIMO", MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiDADU Constantin, MD; RUSU Alexandru, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL NAŢIONAL PENTRU VITICULTURĂ ŞI VINIFICAŢIE, MD; INSTITUTUL DE PEDOLOGIE ŞI AGROCHIMIE "NICOLAE DIMO", MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de combatere a oboselii solului din livezi
(13)Codul documentuluiC2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01B 79/00 (2006.01); A01B 79/02 (2006.01); C05F 11/00 (2006.01); C09K 17/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2009.02.28
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2009.06.30
(47)Data eliberării brevetului2010.02.28
 S-a achitat mentinerea pana la data:2012.08.14
 Data decăderii din drepturi2012.08.14
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2013.03.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2014.02.28
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202007%200225