For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 15.08.2007 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 04.09.2007 Examinarea preliminara 30.04.2008 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.10.2008 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.11.2008 Eliberarea brevetului (G2) 15.08.2012 Valabil pana la 28.02.2014 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3551
(21)Numarul depozituluia 2007 0226
(22)Data depozitului2007.08.15
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 15.08.2007
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD; FIRMA DE PRODUCERE ŞI COMERŢ "ODIUS" SRL, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiPOPEL Svetlana, MD; DRAGANOVA Elena, MD; PARŞACOVA Lidia, MD; DEMCENCO Lidia, MD; DRAGANOV Dmitrii, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD; FIRMA DE PRODUCERE ŞI COMERŢ "ODIUS" SRL, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de fabricare a pâinii de grâu şi secară
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A21D 2/02 (2006.01); A21D 2/08 (2006.01); A21D 2/36 (2006.01); A21D 8/02 (2006.01); A21D 8/04 (2006.01); A23J 1/20 (2006.01); A23L 1/22 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2008.04.30
(47)Data eliberării brevetului2008.12.31
 S-a achitat mentinerea pana la data:2012.08.15
 Data decăderii din drepturi2012.08.15
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2013.03.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2014.02.28
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202007%200226